Budynek Instytutu Edukacji Sarmackiej w Książęcym Mieście Grodzisku


Kurs podstaw wiedzy o Sarmacji —
Życie w Księstwie Sarmacji

Jak napisaliśmy na wstępie, Księstwo Sarmacji jest internetową wspólnotą. Oznacza to, iż jego istotą, przyczyną i sensem istnienia są ludzie. Można być w Sarmacji, ograniczając swoją obecność jedynie do systemów informatycznych, nie oznacza to jednak bycia Sarmatą. Fundamentem Sarmacji są współpraca, znajomości i przyjaźnie z innymi ludźmi.

Zaczniemy jednak od systemu informatycznego Księstwa Sarmacji i związanego z nim obowiązku żywienia. Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy mieszkaniec Sarmacji musi żywić się nie rzadziej, niż raz na tydzień. Jeżeli nie będziesz się żywić przez miesiąc (o ile nie zawiesisz swojego statusu mieszkańca), zostaniesz skreślony z wykazu mieszkańców naszego kraju.

Martwymi duszami nazywamy osoby, które zamieszkały w Sarmacji, a następnie przestały się nią interesować. Osoby takie widnieją w spisach mieszkańców, jednak nie biorą udziału w życiu kraju. Najczęściej po upływie miesiąca od dnia zamieszkania są one automatycznie usuwane z systemu informatycznego i baz danych Księstwa Sarmacji.

Aby się wyżywić, należy odwiedzić restaurację. Tam należy podać sarmacki identyfikator oraz nazwę i hasło do konta bankowego. Wyżywienie następnie potwierdza się w Panelu mieszkańca. W nowej wiadomości z poczty wewnętrznej znajdzie się odsyłacz, pod który należy wejść. Po podaniu hasła sarmackiego nastąpi ostateczne wyżywienie.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, sercem Księstwa Sarmacji jest lista dyskusyjna, której poświęciliśmy osobny rozdział niniejszego przewodnika. Dyskusje na niej, podobnie jak czytanie i komentowanie „Bramy Sarmackiej” znajdującej się na stronach internetowych Księstwa Sarmacji są istotnym elementem życia każdego Sarmaty.

Czym możesz zajmować się w Księstwie Sarmacji? Przede wszystkim tym, w czym będziesz czuć się dobrze i do czego będziesz posiadać niezbędne umiejętności. Możesz być wyłącznie pracownikiem fizycznym zatrudnionym w jednym z przedsiębiorstw. Od takiego pracownika wymaga się w praktyce wyłącznie tego, by… był i żywił się regularnie.

Możesz rozważyć założenie własnego przedsiębiorstwa. Tu jednak należy pamiętać o tym, iż konkurencja na rynku sarmackim jest bardzo duża, a zdobycie klienta — trudne. Nie wystarczy stworzyć jedynie prostej strony internetowej i czekać na zlecenia. Spłata kredytu może okazać się dla Ciebie nie lada wyzwaniem w razie braku zamówień.

Największe szanse na zysk daje działalność gospodarcza w sferze usług — ale muszą być to usługi, które dają konkretne korzyści klientom lub są na tyle dobre, że znajdą bogatych sponsorów. Czy będzie to tworzenie stron internetowych, czy też galeria sztuki, związek sportowy, cokolwiek innego — zależy wyłącznie od Ciebie, Twojej wyobraźni i Twoich zdolności.

Wiele możliwości rozwoju daje również działalność w sektorze publicznym. Wiele sarmackich samorządów poszukuje zaangażowanych ludzi — do zakładania instytucji, ich prowadzenia czy też do pracy w organach władzy. Jeżeli Twoja aktywność będzie widoczna, na pewno nie pozostaniesz niezauważony.

© Instytut Edukacji Sarmackiej 2005-2006 :: Webdesign Helwetyk Romański