Budynek Instytutu Edukacji Sarmackiej w Książęcym Mieście Grodzisku


Kurs podstaw wiedzy o Sarmacji —
Opis wybranych instytucji publicznych

Brama Sarmacka

Brama Sarmacka jest oficjalną agencją prasową Księstwa Sarmacji. Doniesienia agencyjne są publikowane bezpośrednio na stronie głównej Sarmacji. Wszyscy mieszkańcy Sarmacji mogą komentować artykuły zamieszczone w „Bramie”.

Brama Sarmacka ma obowiązek publikowania nadesłanych artykułów. Aby artykuł został zamieszczony, powinien informować o nowej inicjatywie gospodarczej, kulturalnej, politycznej, sportowej lub wojskowej bądź o innowacyjnym nowym przedsiębiorstwie, towarze lub usłudze.

Instytut Edukacji Sarmackiej

Instytut Edukacji Sarmackiej im. Sebastiana Inkaskiego (www.ies.sarmacja.org) jest państwową placówką edukacyjną. Instytut naucza w zakresie podstaw wiedzy o Sarmacji oraz prowadzi naukę i badania naukowe w zakresie historii i prawa. Nauka w Instytucie jest bezpłatna.

Nauka w Instytucie odbywa się w trybie wykładów — nadsyłanych w regularnych odstępach czasu oraz bezpośrednich kontaktów z wykładowcami, kończy się zaś egzaminem. Instytut prowadzi nieprzerwany nabór nowych pracowników, wypłaca również stypendia naukowe.

Izba Zasłużonych Sarmatów i Trybunał Honorowy

Izba Zasłużonych Sarmatów (www.sarmacja.org/izba) prowadzi rejestr heraldyczny obejmujący sarmackie biografie szlachciców i arystokratów oraz nich herby. Celem Izby jest przybliżanie postaci osób najbardziej zasłużonych oraz przedstawianie wzorów godnego działania.

Trybunał Honorowy orzeka w sprawach honorowych arystokracji i szlachty sarmackiej — wymierza kary honorowe (do pozbawienia tytułu włącznie) szlachcicom i arystokratom, którzy sprzeniewierzyli się przysiędze, np. przez popełnienie przestępstwa czy niegodne zachowanie.

Książęce Siły Zbrojne

Książęce Siły Zbrojne (KSZ) są siłami zbrojnymi Księstwa Sarmacji. Na ich czele stoi — jako naczelny dowódca — Książę, którego zastępuje Hetman Wielki jako bezpośredni dowódca. KSZ dzielą się na: Książęce Wojska Lądowe, Książęce Siły Powietrzne oraz Książęcą Marynarkę Wojenną.

Aby wstąpić do KSZ należy wypełnić znajdujący się pod adresem www.ksz.sarmacja.org wniosek. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje przydział do konkretnego rodzaju wojsk i jednostki. Wojsko zapewnia każdemu żołnierzowi wynagrodzenie i wyżywienie.

© Instytut Edukacji Sarmackiej 2005-2006 :: Webdesign Helwetyk Romański