Budynek Instytutu Edukacji Sarmackiej w Książęcym Mieście Grodzisku


Kurs podstaw wiedzy o Sarmacji —
Ścieżki awansu w hierarchii

W Księstwie Sarmacji wyróżnić można cztery podstawowe warstwy społeczne: mieszkańców, obywateli, szlachtę i arystokrację. Mieszkańcami są wszystkie osoby, które widnieją w wykazie na stronach internetowych. Obywatelami są — oczywiście — ci mieszkańcy, którzy posiadają obywatelstwo sarmackie. Szlachtę i arystokrację tworzą ci, którzy za swoje zasługi dla Sarmacji otrzymali tytuły.

Bycie członkiem naszej społeczności zaczyna się naprawdę od uzyskania obywatelstwa. Obywatele sarmaccy mają m.in. prawo brania udziału w wyborach, zakładania partii politycznych czy obejmowania funkcji we władzach, mogą także zaciągać wyższe kredyty. Obywatelstwo nadawane jest przez Księcia na wniosek złożony przez osobę zainteresowaną jego uzyskaniem.

Do szeregów szlachty i arystokracji może dołączyć każdy, kto zasłuży się dobrze Sarmacji. Tytuły są uporządkowane hierarchicznie: od najniższego — kawalera do najwyższego — diuka. Diukom, markizom, hrabiom i wicehrabiom przysługuje szczególne uprawnienie do zasiadania w Senacie. Tytuły są nadawane przez Księcia i stanowią oznakę najwyższej godności w społeczeństwie sarmackim.

Innym sposobem wyróżniania zasłużonych obywateli (a w niektórych przypadkach, także obcokrajowców) są ordery i odznaczenia. Najwyższym orderem sarmackim jest Order św. Piotra, który może być nadawany wyłącznie arystokratom i wyższym szlachcicom. Drugim orderem jest Order Wolności, który w pierwszej klasie może być nadany wyłącznie szlachcicowi lub arystokracie.

Możliwości zasłużenia się Koronie i Narodowi jest wiele. Wśród elit sarmackich odnaleźć można przedstawicieli wszystkich grup zawodowych — m.in. polityków, urzędników, prokuratorów, sędziów, żołnierzy, działaczy społecznych, twórców kultury i sztuki, przedsiębiorców, działaczy sportowych, dziennikarzy, nauczycieli, duchownych...

Aby działać dla Sarmacji nie musisz posiadać umiejętności programowania czy tworzenia stron internetowych. Wystarczy, że potrafisz komunikować się z innymi czy to za pomocą poczty elektronicznej, czy też Gadu-Gadu.  W znakomitej części przypadków możesz włączyć się aktywnie w rozwój już istniejących instytucji, a przez to zasłużyć się Sarmacji.

W jaki sposób rozpocząć? Zacznij od zapisania się na listę dyskusyjną, którą opisaliśmy w poprzedniej części podręcznika. Po zatwierdzeniu Twojego zapisu przedstaw się wszystkim, napisz kim jesteś i co potrafisz. W ciągu kilku pierwszych dni swojej aktywnej obecności na liście, na pewno zostanie Ci zaproponowane pierwsze zajęcie, które rozpocznie ścieżkę Twojej sarmackiej kariery.

Możesz również sam rozpocząć poszukiwania zajęcia, które będzie dla Ciebie najodpowiedniejsze. Jeżeli interesują Cię konkretne instytucje lub przedsiębiorstwa, napisz do ich szefów przedstawiając swoją osobę i umiejętności — gdyby informacje kontaktowe były nieaktualne, możesz zawsze zwrócić się o pomoc do Ministra Informacji i Promocji.

Co wymaga podkreślenia, drzwi do sarmackich elit są szeroko otwarte dla wszystkich Sarmatów, także tych nowych. Wyłącznie od Ciebie — Twojej pracy, Twojego zaangażowania i Twoich umiejętności — zależy to, jak wysoko uda Ci się wspiąć po szczeblach sarmackiej hierarchii. Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Ty zacznij od wykazania inicjatywy.

© Instytut Edukacji Sarmackiej 2005-2006 :: Webdesign Helwetyk Romański