Budynek Instytutu Edukacji Sarmackiej w Książęcym Mieście Grodzisku


Egzaminy w
Instytucie Edukacji Sarmackiej zawieszone

Identyfikator mieszkańca:
Hasło mieszkańca:

Opłata egzaminacyjna wynosi dziesięć libertów. Opłata nie podlega zwrotowi. Dochód zostanie przeznaczony na prywatne cele Jego Książęcej Mości.

Uwaga! Egzamin trwa piętnaście minut. Jeżeli nie udzielisz odpowiedzi w tym terminie, nie zostanie on zaliczony.

© Instytut Edukacji Sarmackiej 2005-2006 :: Webdesign Piotr M. Kozanecki